Regulamin zwrotów

Zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w https://fmshop.pl/:

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przysługuje prawo wymiany bądź zwrotu towaru w terminie 14 dni, liczonych od dnia dokonania zakupu danego towaru. Aby dokonać wymiany bądź zwrotu towaru, Klient musi posiadać oryginalny paragon zakupu lub fakturę.
 2. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:
  • nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony,
  • nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony,
  • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznakowanie, oraz metki i wszelkie inne oznaczenia, w które Sprzedawca zaopatrzył towar. Oznakowania, metki i oznaczenia nie mogą nosić śladów użytkowania, ani też śladów ich ponownego przymocowania do towaru.
 3. W przypadku nie spełnienia przez towar powyższych wymogów (wskazanych w pkt. II 1.) lub zgłoszenia przez Klienta żądania zwrotu lub wymiany po upływie terminu określonego w pkt. I, Sprzedawca odmówi przyjęcia takiego towaru.
 4. Wymiana towaru realizowana jest jednorazowo do 14 dni od zakupu na podstawie paragonu, na produkt w tej samej bądź wyższej cenie.
 5. Towar zakupiony w https://fmshop.pl/ może zostać zwrócony lub wymieniony wyłącznie w sklepie, w którym wcześniej dokonano wyżej wymienionego zakupu. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie https://fmshop.pl/sklepy.
 6. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi.