Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin wraz z wszystkimi jego załącznikami określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług i funkcjonalności Serwisu opisanych w Regulaminie nie podlega żadnym opłatom.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w całości wraz z załącznikami i zobowiązanie Użytkownika do stosowania wszystkich jego postanowień.
 4. Usługodawcą jest Rafał Cyrański Funkymedia, ul. Zachodnia 25, 91-055 Łódź, NIP: 9820292621

RODZAJE I ZAKRES USŁUG SERWISU

Serwis https://fmshop.pl/ daje użytkownikom następujące możliwości

 1. Uzyskiwanie informacji o Usługach i Produktach oferowanych przez Podmioty Współpracujące, w tym w szczególności przeglądanie opisów Usług i Produktów oraz porównywanie cen pochodzących z ofert i/lub informacji handlowych z różnych Sklepów Internetowych (od Podmiotów Współpracujących);
 2. Przejście z Serwisu (adres URL) do zewnętrznych stron internetowych Podmiotów Współpracujących (np. przejście do e-Sklepu)
 3. Wgląd do wyodrębnionych tematycznie katalogów Serwisu oraz korzystanie z wyszukiwarki Usług i Produktów.
 4. Serwis pod domeną fmshop.pl nie jest sprzedawcą, usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie ani też stroną transakcji dokonywanej przez Użytkowników w ramach prezentowanej w Serwisie oferty Podmiotów Współpracujących. W szczególności Serwis nie jest Sklepem Internetowym, a jedynie witryną internetową zawierającą informatyczne narzędzia internetowe umożliwiające Użytkownikom porównywanie ofert, wgląd do informacji handlowych, zwłaszcza cen w e-Sklepach na podstawie publicznie dostępnych danych lub cenników dostarczanych przez Podmioty Współpracujące.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Uczestnictwo i korzystanie z Usługi jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Umieszczane w Serwisie dane Usług i Produktów pochodzą od Podmiotów Współpracujących (e-Sklepów).
 3. Wszelkie materiały, w tym elementy Serwisu, jak nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. „layout”), znaki towarowe oraz inne informacje, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 4. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu oznacza w szczególności każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.
 5. Wszelkie działania Użytkowników w ramach Serwisu, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Serwisu, w szczególności zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową, a dostęp do Serwisu i jego treści w sposób zautomatyzowany jest zabroniony.
 7. Wgląd do informacji i poszczególnych części Serwisu jest anonimowy, o ile nie wymaga podania do Usługi adresu poczty elektronicznej Użytkownika. W przypadku anonimowego korzystania umowa o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym porównywania cen, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu, przy czym postanowienia Polityki Prywatności Serwisu i Polityki Cookie stosuje się odpowiednio.