Studia regionalne i lokalne nr 4(46)/2011

Kup produkt

Opis produktu

W numerze [Contents]: Agata Miazga, Iwona Sagan: Wsparcie unijne a kierunki polityki rozwoju w Polsce Wschodniej [European funds support and development policy in Eastern Poland], s. 5–29; Krzysztof Janc: Geografia hiperlinków – przestrzenny wymiar samorządowych serwisów internetowych [Geography of hyperlinks – spatial dimension of local government websites], s. 30–50; Jacek Poniedziałek: Regionalizm na Warmii i Mazurach [Regionalism in Warmia and Mazuria], s. 51–67; Monika Mularska-Kucharek, Agnieszka Świątek: Aktywność społeczna mieszkańców Łodzi. Analiza wybranych wymiarów [The social activity of Lodz residents. The analysis of selected dimensions of the activity], s. 68–83; Barbara Janik: Imigranci i przestrzeń miejska, determinanty segregacji rezydencjalnej obcokrajowców w Barcelonie [Immigrants and the city. Determinants of residential segregation of foreigners in Barcelona], s. 84–97; Joanna Kurach: Zróżnicowanie zamożności polskich regionów w świetle badań zbieżności sigma [Differences of wealth of Polish regions in the light of the sigma convergence test], s. 98–119. Recenzja Maciej J. Nowak: T. Markowski, P. Żuber (red.), 2011, System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, s. 120–123.

Oceń produkt

Recenzje

Brak ocen dla tego produktu. Bądź pierwszy!