Studia regionalne i lokalne nr 4(42)/2010

Kup produkt

Opis produktu

ISSN: 1509-4995 W numerze: Artykuły Agnieszka Olechnicka, Adam Płoszaj: Współpraca ośrodków naukowych w Polsce [Spatial aspects of collaborative networks in science: Lessons from Poland], s. 5–22; Jacek Poniedziałek: Kształtowanie się regionu na Warmii i Mazurach [Creating a region in Warmia and Masuria], s. 23–42; Marek W. Kozak: Turystyka: niewykorzystywana szansa rozwojowa regionów? [Tourism: A lost opportunity for regional development?], s. 43–59; Tomasz Grzegorz Grosse: Kierunki zmian w polityce spójności UE. Analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008–2010 [The directions of future changes in the EU Cohesion Policy. Selected topics of the 2008–2010 debate], s. 60–82; Dominika Wojtowicz, Michał Wolański, Łukasz Widła-Domaradzki: Ocena rzeczywistych efektów projektów współfinansowanych z funduszy unijnych na przykładzie projektu przebudowy skrzyżowań [Impact evaluation of EU-co-financed projects – a case study of crossroads reconstruction], s. 83–104; Janina Kotlińska, Maciej J. Nowak: Gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości a rozwój lokalny [Economy of district property and local governance], s. 105–122. Sprawozdania Dorota Celińska-Janowicz: Sprawozdanie z konferencji „Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku”, s. 123–125. Recenzje Andrzej Miszczuk: Piotr Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939–1950), s. 126–127; Maciej J. Nowak: Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, s. 128–130. Periodyk wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Oceń produkt

Recenzje

Brak ocen dla tego produktu. Bądź pierwszy!