Studia regionalne i lokalne nr 3(41)/2010

Kup produkt

Opis produktu

ISSN: 1509-4995 W numerze [Contents] Marta Götz: The Winner Takes It All? – Syntetyczna i wieloaspektowa ocena czynników wzrostu w niemieckich krajach związkowych [Does the Winner Take It All? – A Synthetic and Multidimensional Evaluation of Growth Factors in the German Federal States], s. 5–25; Ryszard Czyszkiewicz, Włodzimierz Durka: Regionalne i środowiskowe granice rekrutacji na uczelnię wyższą. Przykład Uniwersytetu Szczecińskiego [Regional and Environmental Recruitment Ranges of Universities. The Szczecin University Example], s. 26–41; Paulina Rychlewska: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój województwa podkarpackiego [The Impact of FDI on the Development of the Podkarpackie Voivodeship], s. 44–60; Monika Murzyn-Kupisz: Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego [The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers], s. 61–80; Klaudia Kozłowska: Zróżnicowanie rozwoju zrównoważonego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2004–2007 w świetle wyników analizy taksonomicznej [Differentiation of a Balanced Development of the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship in the Years 2004–2007 in the Light of the Results of a Taxonomic Analysis], s. 81–98; Roman Kosmalski: Zróżnicowanie poziomu wydajności pracy i jego przyczyny w polskich województwach w latach 1998–2008 [Differentiation of Productivity Levels and its Causes in Polish Voivodeships in the Years 1998–2008], s. 99–114. RECENZJE Maciej J. Nowak: Wojciech Radecki (red.), Instytucje prawa ochrony środowiska. Geneza – rozwój – perspektywy, s. 115–118; Bohdan Jałowiecki: Jan Gehl, Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, s. 119–121. Periodyk wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Oceń produkt

Recenzje

Brak ocen dla tego produktu. Bądź pierwszy!