Studia regionalne i lokalne nr 1(39)/2010

Kup produkt

Opis produktu

ISSN: 1509-4995 W numerze: Artykuły [Articles] Marek Furmankiewicz, Joanna Stefańska: Partnerstwa terytorialne jako sieci organizacyjne. Analiza powiązań w trzech wybranych „lokalnych grupach działania” w Polsce [Cross-sectoral Partnerships as Organisational Networks. The Analysis of Relations in Three Local Action Groups in Poland], s. 5–25; Grzegorz Masik: Typy polityki lokalnej. Przykład strefy suburbanizacji aglomeracji Trójmiasta [The Infl uence of Local Policy on Living Conditions and Quality of Life: A Case Study of Suburban Area of the Gdańsk Agglomeration], s. 26–47; Marek W. Kozak: Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? [Sport Mega-Events: Benefit or Loss?], s. 48–68; Anna Tobolska: Zróżnicowanie postaw społeczności lokalnych wobec inwestorów zagranicznych [Differences in Attitudes of Local Communities Towards Foreign Investors}, s. 69–88; Dorota Celińska-Janowicz: Druga młodość czy upadek? Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką w okresie transformacji [Second Youth or Decline? Warsaw Large-Scale Housing Estate Służew nad Dolinką during Socio-Economic Transformation], s. 89–104; Sławomira Hajduk: Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego [State of Spatial Planning in the Districts of the Podlaskie Voivodeship], s. 105–115; recenzje; konferencja naukowa Przestrzeń małych miast – 20 lat transformacji. Periodyk wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o. wraz z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW.

Oceń produkt

Recenzje

Brak ocen dla tego produktu. Bądź pierwszy!